loading

การเก็บเกี่ยวของเกษตรกร

ไวน์แดงนำเข้า 1 ขวด (750 มล.) - ไวน์ขาวนำเข้า 1 ขวด (750 มล.) - พวงองุ่นเขียว - พริกหวานเขียว 2 ผล - สลัด 1 อัน 000D_ - 1 กะหล่ำปลี - 2 แครอท - แตงกวา 2 ลูก - พริกหวานแดง 1 อัน - พริกหวานสีเหลือง 1 อัน - สควอช 2 อัน - ผักและผลไม้เพิ่มให้เต็มมูลค่า (น้ำหนักรวมผักและผลไม้: 5 กก.)

ดอกไม้ เคียฟ - การเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ช่อดอกไม้/การจัดวางดอกไม้
รหัสสินค้า: GFT-2039
1. ป้อนเมืองจัดส่งของคุณ
กระเช้าของขวัญยอดนิยมอื่นๆ สำหรับ เคียฟ: